Гаранция и качество

Високото качество на продуктите на фирма DigitalTuning SA ни позволява да дадем следната гаранция:

  • пет години пълна гаранция за софтуерна модификация
  • две години пълна гаранция за пауър бокс модули

Повреди върху електронния блок за управление на двигателя причинени от късо съединение в електрическата система на автомобила, ще бъдат отстранявани срещу заплащане съобразно щетите!

Грубата намеса на некомпетентни лица върху софтуера и/или блока за управление на двигателя, ще доведат до отпадане на гаранцията!

Доказани опити за сваляне на софтуер от автомобила с цел кражба на интелектуална собственост, автоматично водят до отпадане на гаранцията!

Гаранционното обслужване на автомобилите е предвидено само в сервизи на фирмата!