Принцип на работа на чип тунинг-а и пауър бокса?

Чипът е памет, която заедно с микропроцесора е инсталирана в компютъра на автомобила – ECU. В тази памет предварително са зададени граничните и еталонни стойности на всички системи в двигателя.

Оперативното състояние на мотора и неговите характеристики се следят от сензори, които предават събраните данни под формата на електрически сигнали към компютъра.

Микропроцесорът обработва тези сигнали и в зависимост от стойностите, записани в паметта, определя и управлява: количеството гориво и оптималния момент на впръскване, ъгълът на запалване, налягането на турбо компресора, EGR, филтър за твърди частици и други.