Защо оригинално не се предлага от производителя?

В процеса на разработка производителите взимат под внимание много фактори относно управляващата програма на двигателя. Определящи обаче си остават икономическите фактори:

  • класифициране на определен автомобил в по-нисък клас, т.е. влизане под акцизната граница ( например за България тази граница е 163 к.с.);
  • значително по-ниски стойности на вредните емисии в изгорелите газове, отколкото действащите в момента норми на ЕС, с цел дългосрочно производство;
  • съкращаване на разходите за разработка на нови двигатели.

Почти всички производители предлагат механично идентични или почти идентични двигатели с различна мощност, което се постига чрез модификация на софтуера.

Маркетингова стратегия на производителите е да представят по-мощния двигател като изцяло нов продукт.

Като правило в почти всички случаи оптималните характеристики на двигателя не се въвеждат от автомобилните производители.

Това е наша задача!