Какво представлява пауър бокс модула?

Способ за увеличаване на мощността посредством свързване на външен (допълнителен) електронен модул към оригиналния блок за управление на двигателя.

Сам по себе си пауър бокс модула представлява компютър с процесор, памет и управляващ софтуер за определени моделни поколения двигатели, което определя и неговата висока цена.

Този допълнителен модул работи на принципа на модифициране на управляващи сигнали, като извлича по-висока мощност от двигателя, „невидима” за неговия оригинален компютър.